Adatvédelmi irányelvek és cookie-k

A Billbarter Hungaria Zrt. a személyes adatait a GDPR-ral, az ezekre a szolgáltatásokra vonatkozó ÁSZF-ekben előírtakkal, valamint az adatvédelmi és cookie szabályzatban foglaltakkal összhangban fogja kezelni.

További információkért, illetve a cookie-beállítások módosításáért válassza a "További információk" opciót. További információk

main_page
Általános Barterváltó Szabályzat (ÁÜSZ BESZ)


Billbarter Hungaria Zrt. Általános Üzleti Szabályzata a Barterváltó Elektronikus Számlára vonatkozóan.

 

A Billbarter Hungaria Zrt. tevékenysége:

A Billbarter Hungaria Zrt. (“BBHZRT”) egy internetes üzleti portált kínál a www.billbarter.com (“Billbarter”) weboldalon, amely egyik szolgáltatása egy olyan kereskedelmi rendszer (“Piactér”), ahol a regisztrált Felhasználók keresletüket/kínálatukat tudják megjelení-teni. A BBHZRT a Felhasználók (vagy Vállalkozások) számára biztosítja, hogy a Barterváltó Elektronikus Számla (“BESZ”) rendszer segítségével az egymás közötti ügyleteiket BESZ elszámolás alapján, részben vagy egészben készpénz felhasználása nélkül, Barterváltóban (“BV”) tudják lebonyolítani. A szállítások és szolgáltatások kizárólag az ügyben résztvevők között keletkeztetnek jogviszonyt, azokban a BBHZRT kizárólag mint közvetítő szerepel.  A BV sem részben sem egészében készpénzre vissza nem váltható.
A BV a Szolgáltatók (BV-Elfogadó helyek) korlátozott körű hálózatában vagy korlátozott körű áruk és szolgáltatások ellenértékének kiegyenlítésére használható. A BBHZRT pénzügyi tevékenységet nem folytat.

A BV és BESZ meghatározása:


A BV-vel zárt körben (regisztrált Felhasználók között) lehet tranzakciókat bonyolítani, az áru /szolgáltatás vagy egyéb megállapodásban szereplő dolog ellenértékét BV-ben teljesíteni.  1 BV értéke 1 HUF.
A rendelkezésre álló BV összeg elszámolása egy úgynevezett Barterváltó Elektronikus Számlán (“BESZ”) történik. A BESZ hasonló egy online bankszámlához. Rendelkezik egyedi, csak a Felhasználónak létrehozott azonosítóval, csak tulajdonosa fér hozzá (illetve, akinek erre engedélyt ad), lehet átutalni/fogadni BV összeget és lehet rá BV vásárlási keretet folyósítani. A BESZ számla egyenlege azt mutatja meg, hogy a Felhasználónak mennyi BV felhasználási lehetősége van a Billbarter rendszerben, illetve mennyi felhasználható (vásárlás) követelése a Billbarter rendszerrel szemben.


A BESZ-hez köthető fogalmak:

 • BESZ: az az elektronikus számla, amelyen keresztül a Felhasználó számára rendelkezés-re álló BV összeg elszámolásra kerül, hasonlóan egy banki folyószámlához. Nyitása ingyenes. Kezdő egyenlege nulla.
 • Átutalás: BV összeg átutalása egyik számláról a másikra, hasonlóan a forint átutaláshoz. Ugyanolyan azonosítók alapján azonosítható számlák és megadható összegek.
 • BESZ-azonosító: 18 karakterből álló egyedi azonosító, amelynek összetétele: AA-xxxxxxxx-xxxxxxxx. Kettő az országot megjelölő betű (HU), majd kétszer 8 azonosító szám.
 • BV-Elfogadási arány: az az arány, amelyet a Felhasználó határoz meg, hogy termékéért/szolgáltatásáért milyen maximális részben fogad el BV-t. (Pl. 100.000 forint piaci árú termék esetén a 40% elfogadási arány= vásárló köteles 60.000 forintot kifizetni forintban (átutalás vagy készpénz már önálló döntés) és 40.000 BV-t átutalni az eladó BESZ számlájára).
 • A minimális elfogadási arány 20%, (az ideális az 50%), amelyet maximum 100%-ig lehet beállítani.  
 • BV-Elfogadóhely: olyan Vállalkozás, amely elfogad valamilyen arányban forint helyett BV-t.
 • BV-Vásárlási Keret: az a BV összeg, amelyet a BBHZRT a Felhasználó rendelkezésére bocsát, amennyiben az a Minősítés után alkalmasnak bizonyul rá. Az összeg fedezete váltófedezet.
 • Minősítés: a Partneriroda által végzett tevékenység, amelynek során a Minősítési Adatlap alapján a BBHZRT központilag Minősíti a Vállalkozást. A Minősítési díj 10.000 HUF+Áfa.
 • BV-Kínálat: a BESZ számlával rendelkező, BV-t elfogadó Felhasználók által feltöltött saját áru/szolgáltatás, amelyet BV-vel lehet megvásárolni. Kötelező feltüntetni a BV arányt. A kínálat megjelenik a BV-Piactéren, különböző feltételekre szűrhető.
 • BV-Kereslet: Vállalkozások, akik rendelkez-nek BESZ számlával és elkölthető BV egyenleggel, rögzíthetik, milyen terméket/ szolgáltatást keresnének. Ezek hasonlóan a kínálathoz megjelennek a BV-Piactéren.
 • BV-Üzleti Ajánlat: BV Kereslet és BV Kínálat együttesen
 • BV-Piactér:  A BV-ért kapható ill. kínált termékek és szolgáltatások listája. Tehát ingyenes hirdetési felület a Felhasználók számára.
 • Vállalkozás saját ÁSZF (Általános Szerződési Feltételek): a vállalkozásnak le kell fektetnie milyen feltételek mellett, milyen határidővel teljesít és ezért cserébe milyen arányban, milyen határidővel fogad el BV-t.

 

BV-Elfogadóhely és BESZ nyitása:

Azoknak a Vállalkozásoknak, akik szeretnének BV-t elfogadni termékért/szolgáltatásért cserébe, illetve az így megszerzett BV-t szeretnék más termékre/ szolgáltatásra fordítani, BV-Elfogadóhellyé kell válniuk, valamint BESZ-t kell nyitniuk.

BV-Elfogadóhely az a Vállalkozás lehet, aki

 • Regisztrált Felhasználóként a Billbarter oldalon létrehozta a Vállalkozás Cégprofilját.
 • A Cégprofilt ellenőriztette.
 • Meghatározta a BV-Elfogadási arányt.
 • Elfogadta a BESZ-re vonatkozó jelen Üzleti Szabályzatot.

A BV-Elfogadóhely, amennyiben nem kap BV-Vásárlási keretet (nem kell Minősítési díjat sem fizetnie), tehát csak azt a BV összeget költheti el, amelyet szolgáltatá-saiért vagy áruiért cserébe kap. A BBHZRT feltünteti a Cégprofilban az Elfogadóhely jelzést, beteszi a kereshető listába, valamint kínálata és kereslete megjelenik a BV-Piactéren.

BESZ használata:

A Felhasználó a Billbarter rendszerbe történő bejelentkezés után tud hozzáférni a BESZ –hoz. A BESZ létrehozásakor a rendszer egy 6 számjegyből álló titkos biztonsági kódot kér a Felhasználótól. Ezt a kódot fogja a rendszer a BESZ-ról történő utalások alkalmával elkérni a Felhasználó jogosultságának ellenőrzése céljából. A Felhasználó akkor is tud teljesíteni átutalást, ha nem tartózkodik internet vagy számítógép közelében. A Partnerirodák rendelkeznek olyan lehetőséggel, hogy telefonon tudjanak utalást teljesíteni a Felhasználók részére. Ebben az esetben a Felhasználó felhívja telefonon az általa kiválasztott Partnerirodát, megadja a BESZ-nak számát, majd azt a Vállalkozást akinek utalni szeretne a BESZ –ról és az átutalandó BV összeget. A rendszer a 6 jegyből álló titkos biztonsági kód 3  véletlenszerű karakterét fogja elkérni az azonosításhoz. Így a teljes kód soha nem kerül ki a Felhasználó birtokából, azonosítása mégis biztonságosan megtörténik. A titkos biztonsági kód megőrzése, biztonságos használata, kizárólag a Felhasználó felelősége. A kód elvesztéséből származó felelősséget a BBHZRT teljes mértékben elhárítja magától.

Fizetési feltételek, díjak:

A BESZ nyitása ingyenes. A Felhasználó kizárólag a BESZ-án könyvelt BV összegek után fizet forgalmi díjat az alábbiak szerint:

A BV-Elfogadóhely számlájára beérkező BV után 4% + Áfa összeget magyar forintban.
Amennyiben az adott hónapban semmilyen mozgás nem történik a BV-Elfogadóhely számláján, abban az esetben a számlán a hónap utolsó napján rendelkezés-re álló BV összeg után 0,5% +Áfa összeget számíthat fel a BBHZRT.

Magánszemély Barterváltó Elektronikus Számlájáról történő utalás (kimenő utalás) után 4% + Áfa összeget magyar forintban.

A BBHZRT minden hónap 5. napjáig megküldi a Felhasználó részére az előző hónap tranzakciós listáját illetve a hozzá tartozó forgalmi díjról szóló díjbekérőt. A Felhasználó a kiállítástól számított 8 napos fizetési határidő figyelembe vételével köteles a díjbekérőn szereplő teljes összeget átutalással a díjbekérőn szereplő bankszámlaszámra teljesíteni.

Amennyiben Felhasználó vitatja az aktuális díjbekérőn szereplő összeget, köteles az egyeztetés lebonyolítását 3 munkanapon belül a BBHZRT ügyfélszolgálatánál kezdeményezni.

A BBHZRT az összeg beérkezését követő napon (amennyiben az a nap hétvégére vagy munkaszüneti napra esik, akkor az utána következő legközelebbi munkanapon) elektronikus úton megküldi az eredeti számlát a Felhasználó részére.

Amennyiben a Felhasználó folyószámlája tárgyhónap utolsó napjáig tartozást mutat, a BBHZRT jogosult a BESZ felfüggesztésére, valamint a Felhasználó Billbarter oldalhoz történő hozzáférésének korlátozásá-ra.

Késedelmes fizetés esetén évi 20% késedelmi kamatot számít fel a BBHZRT.

 

A BESZ tranzakciók, könyvelési bizonylatok:

A BBHZRT a Felhasználó BESZ-ját vezeti, illetve biztosítja a számláról történő biztonságos utalási tranzakciók lebonyolítását, nyilvántartását. A BESZ online elérhető, arról naprakészen lekérdezhető, könyvelhető dokumentumok nyomtathatók. A Felhasználó a BESZ-án BV-ben történő értékesítés után köteles az egyes tranzakciókat terhelő minden nemű adóteher és járulék megfizetésére a hatóságok felé.

A BESZ megszűntetése:

A Felhasználó írásban az info@billbarter.com elektronikus címre küldött nyilatkozatával, egyoldalúan, költségektől mentesen megszűntetheti a BESZ –ját.
A BESZ-án található BV-t a megszűntetés előtt el kell költenie, a számla egyenlegének nullának kell lennie.

BV-Vásárlási Keret (“Keret”) igénylése:

A Felhasználó a BBHZRT-nél, vagy a Partnerirodáknál kérvényezheti Keret biztosítását. Keretet kizárólag Minősített Felhasználó kaphat.

A Minősítéshez személyesen kell megjelenni a Vállalkozás képviselőjének a BBHZRT irodájában (vagy Partnerirodájában), ahol a minősítési kérdések és cégadatok kitöltésén túl a BBHZRT megvizsgálja a Vállalkozás Keret igényét, vagyoni helyzetét és a teljesítés garanciáit.

A Minősítés megtörténhet online módon is, melyről a BBHZRT értesíti az igénylőt. Az online igényléshez az alábbi dokumentumok megküldése szükséges:
-online igénylő hiánytalan kitöltése

Egyéni Vállalkozás esetén:
-vállalkozói engedély másolata (vállalkozói igazolvány)
-személyi igazolvány, adó- és lakcímkártya másolata

Társas vállalkozás esetén:
-aláírási címpéldány másolata
-aláíró személyi igazolvány,adó- és lakcímkártya másolata

BV-Vásárlási Keret igényelhető nagysága:

500.000.-BV-500.000.000.-BV

A Vállalkozás Minősítése (csak BV-Vásárlási Keret esetén):

A Keret biztosításának feltétele, hogy a Vállalkozás cégjegyzésre jogosultja személyesen megjelenjen a BBHZRT Partnerirodájában. Az irodában a BBHZRT nevében a Partneriroda képviselője felveszi a Vállalkozás nyilvános adatait valamint a Vállalkozással kapcsolatos egyéb, bizalmas üzleti információkat. A BBHZRT a megkapott információk alapján elkészíti a Vállalkozás kockázati besorolását, amelyről a Vállalkozást, -a Minősítés rögzítésének napjától számított- 3 munkanapon belül értesíti a BBHZRT .

A Minősítés tartalmazza a Vállalkozás által igénybe vehető Keret összegét.

Amennyiben a Vállalkozás elfogadja a Minősítésben szereplő Keretösszeget, a BBHZRT elkészíti a BV-Vásárlási Keretmegállapodást (“Keretmegállapodás”). A Keretmegállapodás cégszerű aláírását követően a BBHZRT, az abban meghatározott éves Keretet, BV formájában, a Vállalkozás BESZ-án jóváírja.

A BBHZRT jogosult a Keret nyújtását megtagadni vagy visszavonni.

A Vállalkozás Minősítése 10.000.- Ft + Áfa éves díj ellenében történik meg. A Vállalkozás Minősítési díjának megfizetése független a Keret biztosításától vagy attól, hogy a Keretmegállapodás létrejön-e vagy sem a Vállalkozás és a BBHZRT között.

A BV-Vásárlási Keret igénybevétele:

A Keretmegállapodásban rögzített egyedi feltételek szerint.

 

A BV-Vásárlási Keret fizetési feltételei, díjai:

A Keret folyósítása előtt (ha ettől eltérő megállapodás írásban nem születik) a Vállalkozásnak az igényelt Keretösszegnek megfelelő Keret 4%+Áfát mint forgalmi díjat, számla ellenében kell megfizetnie magyar forintban.

A BESZ-ról elutalásra kerülő és arra érkező összegek után a Felhasználó a Keret egyszeri elköltéséig és egyszeri visszatöltéséig nem fizet forgalmi díjat. Amennyiben a keret egy éven belül többszöri felhasználásra kerül, abban az esetben a felhasználás arányában a „Fizetési feltételek, díjak” pontban meghatározottak kerülnek felszámításra.

A BV-Vásárlási Keret felhasználása:

A Keret lejárati határideje 1 év, amely meghosszabbítható, az újbóli Minősítés elvégzésével és a Keret díjak befizetésével.

A BV-Vásárlási Keret visszatöltése:

A határidő lejáratáig az összeget le kell dolgozni, tehát az egyenleget nullára vagy pluszba kell átmozdítani.
Az elköltött BV összeg a BESZ-án a negatív, tehát tartozás oldalra fog kerülni. Amint vásárolnak a Vállalkozástól, BV érkezik a BESZ-ra, a mínusz „csökken”, tehát ledolgozza, amit elköltött korábban. Ezt nevezzük visszatöltésnek, amikor a negatívból nulla felé mozdul az egyenleg. Ha a Vállalkozás elköltötte a Keretben igényelt BV-t, akkor tud csak újra vásárolni, ha valamekkora BV összeg beérkezik számlájára

BV felhasználása:

A Billbarter Felhasználói jogosultak más, a Billbarter rendszerben regisztrált Felhasználók közötti megállapodás alapján részben vagy egészben készpénz felhasználása nélkül Barterváltóban tranzakciókat illetve adás/vételeket bonyolítani.

Ellentételezésül a Felhasználó biztosítékot, saját áruját/szolgáltatását ajánlja fel a többi Felhasználónak.

A Felhasználó kötelezettséget vállal arra, hogy a Billbarter rendszerből érkező vásárlókat készpénzes árlistája alapján szolgálja ki, a BV elfogadási arányt ebből az árlistából képzi.

A Felhasználók tudomásul veszik, hogy a BV-t kizárólag Billbarter rendszerben tudják felhasználni oly módon, ahogy a BV-Elfogadóhelyek azt lehetővé teszik, ezáltal mentesíti a BBHZRT-t minden felelősség az ezen jogtérítési címen jelentkező kártérítési igény alól.
A felek rögzítik, hogy a BV-Elfogadóhelyeken feltüntetett szolgáltatások nyújtására a Vásárlók irányába kizárólag a Vállalkozás tartozik felelősséggel.

 A szerződés egységessége

A BBHZRT Általános Üzleti Szabályzata és a BESZ Szabályzatának jogai és kötelezettségei elsőbbséget élveznek minden további megállapodással szemben, így különösen a Vállalkozás Általános Szerződési Feltételeivel szemben, hacsak e tekintetben a BBHZRT részéről eltérő kötelezettség vállalás nem születik.

Irányadó jog és jogviták rendezése

Az Általános Üzleti Szabályzat és jelen BESZ Szabályzat tekintetében a Magyarország joga irányadó, a felek közötti jogviták tekintetében a Győri Városi Bíróság jogosult eljárni.